ТЕРМІНОЛОГІЯ

А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ь  Ю  Я
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Image

Видавець — це суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу діяльність. В Україні ця діяльність здійснюється після внесення відповідного суб’єкту господарювання до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції згідно Закону України «Про видавничу справу».

Виключне право на використання твору — право дозволяти використання Твору і право перешкоджати неправомірному використанню Твору, у тому числі забороняти таке використання.

Image

Договір видавничий — це договір, що встановлює правовідносини між видавцем та автором (колективом авторів або установою) в частині, що стосується замовлення та виконання видавничих послуг відносно конкретного рукопису. В цьому договорі мають бути зазначені всі умови щодо публікації рукопису, зокрема розмір плати за публікацію або розмір авторської винагороди (гонорару), порядок її сплати, можливі наслідки за невиконання зобов’язань сторонами.

Договір ліцензійний — це договір, що встановлює правовідносини між Ліцензіаром (автором /колективом авторів/установою – власником авторського права на твір) та Ліцензіатом (видавцем) в частині, що стосується умов передачі Ліцензії на використання Твору на весь час дії  майнових авторських прав.

Image

Заробіток автора на публікаціях — це дохід автора від завантаження його публікацій на британській Платформі InGraph, єдиній Платформі, що надає таку можливість усім ученим світу. Автор за фактом завантаження отримує 90% вартості, в яку Платформа оцінює його роботу на підставі середньої оцінки трьох незалежних рецензентів.

Image

Індекс Гірша (h-index) — наукометричний показник, що є кількісною характеристикою продуктивності вченого. Містить в собі число публікацій автора та кількість цитування цих публікацій.

Наприклад, якщо у Вас є 4 статті, кожна з яких процитована 4 рази, Ваш індекс Гірша буде 4. Якщо у Вас є 6 статей, 4 з яких процитовані по 4 рази кожна; п'ята — 3 раза, а шоста — 2, Ваш h-індекс буде 4. Проблема для вітчизняних (українських)  вчених — різне написання прізвища та імені латиницею. В такому разі, не всі статті враховуються, а тільки ті, що мають однакову транслітерацію. Як наслідок – Ваш індекс Гірша може бути нижчий, ніж він має бути. Важливо об’єднувати профілі, якщо їх декілька, щоб не втрачати цитування

Індексація наукової статті — це процес відправлення метаданих до провідних баз даних та наукових бібліотек. Активна індексація допомагає підвищити рівень цитування роботи та її перегляди.

У світі все можна виміряти в цифрах, наприклад, високий статус бізнесмена показує кількість підписаних контрактів і кількість нулів на його банківських картах.
Успіх вченого ж показує кількість проіндексованих робіт, а також кількість цитат на ці публікації.

Не нехтуйте індексацією, так як це важливий показник для науковця. Життя статті після опублікування тут

Image

Квартиль (Q) — це категорія наукових журналів, що відображає впливовість видання всередині наукометричної бази даних Scopus та показує рівень популярності журналу. Чим більше цитат, тим вища затребуваність журналу науковим співтовариством.  В результаті ранжування кожен журнал потрапляє в один із чотирьох квартилів: від Q1 (найвищий, до якого належать найбільш авторитетні журнали) до Q4 (найнижчий). Загальне розуміння квартилів важливе для кожного вченого. Насамперед це запорука правильного вибору майданчика для публікації.

Image

Ліцензії Creative Commons — це види ліцензій в сфері авторського права.

Image

Монографія — наукова робота одного чи декількох авторів, присвячена одній темі. В монографії систематизують знання та досвід авторів, підводять результати тривалої дослідницької роботи. Видання такої публікації є важливим етапом в кар’єрі науковця. Якщо монографія індексується світовими наукометричними базами даних Scopus чи Web of Science, то це впливає на розповсюдження та видимість роботи, підвищує можливість цитування та рейтинг автора.

Як видати монографію з індексацією Scopus, ви можете дізнатися за посиланням.

Image

Наукова стаття — вид наукової публікації, який описує дослідження,  присвячене одній темі. Наукова стаття є  найбільш поширеним способом публікації наукових результатів. Це є продукт діяльності науковця, який оприлюднює результати його досліджень в наукових журналах, що мають відповідати певним умовам, наприклад, входити до переліку спеціалізованих фахових видань (ВАК України), чи до складу наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.). Наявність публікацій у вигляді наукових статей є обов’язковою умовою для захисту дисертацій.

Неперіодичні видання — це книги наукового чи навчального характеру, що мають ідентифікатор ISBN: монографії, підручники, навчальні посібники, навіть збірки наукових праць.

Image

Подвійне сліпе рецензування — процес рецензування, при якому рецензент не знає авторів статті, а автори - рецензента. Кількість рецензентів визначається процесом та обирається редакцією самостійно.

Image

Рецензія оцінка твору, зазвичай критична. В науковій публіцистиці — експертний аналіз, оцінка змісту рукопису, якості та цінності наукової роботи. Рецензія надається провідним фахівцем — рецензентом в науковій області рукопису, який має достатній рівень знань та практичний досвід для надання оцінки.

Image

CiteScore — показник журналу в базі даних Scopus, характеризує середню кількість цитат, отриманих кожним документом. Необхідний для оцінки рейтингу журналу в базі даних Scopus.

COPE — комітет з етики публікацій. Для Видавця бути членом COPE — це не лише великий престиж, але й жорсткі умови та високі обов’язки та зобов’язання дотримуватися найвищих стандартів етики публікації та застосовувати ці принципи в своїй видавничій діяльності.

Creative Commons CC BY — міжнародна публічна ліцензія на використання об'єктів авторського права.

Crossref — це ресурс, який об'єднує видавців наукових публікацій: журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій та ін.

Завдяки цій платформі вчені можуть знайти для себе дослідження у своїй галузі, тим самим прискорити пошук: статей, дисертацій, монографій та ін., а також скористатися функціоналом вимоги для оформлення популярних стандартів джерел. Crossref є одним з найбільших в Світі реєстраційних агентств DOI.

Image

DOI — цифровий ідентифікатор статті, який дозволяє не губити цитування на неї, оскільки неправильне написання імені автора, назви статті або журналу часто стають цьому причиною. Журнали, які використовують DOI, зазвичай, вказують їх разом з метаданими статті та навіть вказують, як цитувати цю статтю. Цей ідентифікатор є обов’язковим атрибутом статті, не лише відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, що стосуються Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, але й наукометричних баз даних.

Image

ISBN — унікальний номер неперіодичного видання та є обов'язковою його складовою. Формується з 13 цифр: коду країни походження, коду видавця, унікального коду видання та контрольної цифри. ISBN номер присвоюється окремо для кожного формату видання: друкований, pdf, epub. Існує Міжнародне агентство ISBN, що координує основні ідентифікатори книг в світі, які видаються регіональними агентствами.

В Україні видається Книжковою палатою України, вартість за один ISBN можна побачити на сайті Книжкової палати України.

ISSN — унікальний номер періодичного або серійного видання та є його обов'язковою складовою. Формується з 8 цифр: коду назви видання та контрольної цифри. ISSN номер присвоюється всім видам тривалого та періодичного інформування: від газет та журналів до  сайтів та баз даних. Існує  Міжнародне агентство ISBN, що координує основні ідентифікатори періодичних видань в світі, які видаються регіональними агентствами.

В Україні видається Книжковою палатою України, вартість за один ISSN можна побачити на сайті Книжкової палати України.

Image

Publons — безкоштовний ресурс Clarivate, в якому вчений може зареєструватися та дізнатися свої показники за Web of Science. При цьому, вчені самі можуть редагувати свій профіль, на відміну від профілю в Scopus, для зміни в якому потрібно робити запити в техпідтримку. Також Publons є платформою для рецензування. Якщо Ви вкажете у себе в профілі, що бажаєте рецензувати (що є престижним для будь-якого вченого, бо це визнання його досвіду наукової діяльності), то Вам будуть надходити запити від журналів з усіх куточків світу. Дізнайтесь як зареєструватися на Publons, щоб перевірити своє цитування в Web of Science.

Image

ResearchGate — наукова соціальна мережа, яка дозволяє вченим з різних напрямків науки ділитися своїми думками та публікаціями зі своїми колегами по всьому світові. За допомогою ResearchGate вчені знаходять партнерів для проведення сумісних дослідів та отримають більше читачів, а відповідно, і цитування для своїх робіт. Перевагою цієї мережі є можливість копіювати повні тексти кількох десятків мільйонів наукових статей, навіть, тих, які публікуються в підписних журналах (зазвичай, автори підписних статей розміщують їх в закритому доступі, але цих авторів можна попросити подивитися такі публікації, написавши їм). Як почати працювати з ResearchGate та додати в цю мережу свої публікації.

Image

ScienceDirect — один з ресурсів Elsevier. Є однією з найбільших онлайн колекцій наукових досліджень. Ресурс стане в нагоді для пошуку літератури для Вашого дослідження. Є функція пошуку за ключовими словами з можливістю обрати тематику, тип публікації (наукова стаття, книга тощо), модель публікації (закритий чи відкритий доступ) та багато іншого.

SJR (SCImago Journal Rank) — показник журналу в базі даних Scopus, оцінює виважену кількість цитат. При цьому цитування в журналі з вузької тематики дослідження має більшу вагу, ніж в іншому журналі, з більш широкої тематики. Наприклад, якщо стаття присвячена ядерній фізиці та публікується в журналі з ядерної фізики, ваговий коефіцієнт буде вищим, ніж якщо ця ж стаття публікується в мультидисциплінарному журналі. Необхідний для оцінки рейтингу журналу в SCImago Journal Rank.

© ClubScience, 2022
youtube
telegram